Kas ir pašrisks?

Auto salonsIkviens no mums ikdienā saskaras ar dažādiem riskiem, lielākā daļa pat nenojauš ar kādiem. Ejot pa ielu mums garām brauc mašīnas, ejam pāri tiltiem, kuri sniedzas pāri lielām aizām un ūdens tilpnēm, staigājat vakaros tumšās vietās, kuras paši nezinām… Katra lieta nes sava risku, taču šoreiz parunāsim par pašrisku, kas saistīta ar apdrošināšanu. Tikai kāpēc to sauc par pašrisku un kā tas saistīts ar apdrošināšanu?

Ja runājam vienkārši, tad pašrisks ir saistīts ar konkrētā apdrošinājuma un tā ņēmēja līdzdalību zaudējuma segšanā. Tieši šī iemesla dēļ pašrisks ir noteikta daļa no remontdarbu izmaksām. Kā ļoti labs piemērs, tam ir – automašīnas nolaupīšanas vai bojāejas gadījumā, kuras gadījumā pašrisks tiek noteikts konkrētos procentos, ņemot vērā transportlīdzekļa konkrēto tirgus vērtība, kura ir negadījuma brīdī. Tomēr jāņem vērā, kāds ļoti svarīgs punkts – jo lielāks ir, piemēram automašīnas pašrisks, jo mazāks ir konkrētais maksājums par apdrošināšanu.

Kā tad īsti notiek pašriska atmaksas kārtība? Jāsāk ar to, ka ikvienā Kasko polisē tiek norādīts konkrētais pašrisk, līdz ar to – apdrošināšanas zaudējumu daļa, kas tiek ļoti rūpīgi izteikta un fiksēta procentos vai naudas summā, notiekot avārijai, kuru atlīdzina jeb sedz konkrētā apdrošināšana firma. Lielākoties apdrošināšanas uzņēmumi atlīdzina klientiem zaudējumus, gadījumos, kad fiksēto zaudējumu apmērs pārsniedz polisē norādīto pašriska lielumu jeb apjomu. Līdz ar to, jebkurā remontdarba vietā un servisā, tiek saskaņota remontdarbu tāme un apdrošinātāji saskaņo šo tāmi ar servisu, tādējādi klients, zinās kāda daļa no mašīnas pašriska par remontu būs jāsedz pašam. Tomēr šī summa ir jāsedz pirms remontdarba beigām, ko īstenībā varētu uzskatīt par nelielu mīnusu, tomēr jāņem vērā, ka savādāk automašīnas remonts nebūtu iespējams vispār!

Tomēr der  atcerēties, ka pašrisks ir jāmaksā par katru konkrēto un notikušo apdrošināšanas gadījumu. Un šeit būs pilnīgi vienaldzīgs, vai Jūsu automašīna ir guvusi zaudējumus dēļ kādas personas, vai tas bijis nezināms transportlīdzeklis, vai arī zaudējumus automašīnai būsiet radījusi Jūs paši – Jums tāpat nāksies maksāt jau par nākamo pašrisku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.